سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌کند

مسابقه جذاب مناسب برای همه رده های سنی

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی
مسابقه موبایلی «پیربابا»، با هدف ترویج شعائر و مکتب عاشورایی و آموزش فرهنگ نذری به کودکان برگزار می‌گردد

آخرین مهلت شرکت در مسابقه 25شهریور ماه 1402

جوایز

6 جایزه 500 هزار تومانی

10 جایزه 300 هزار تومانی

20جایزه 200 هزار تومانی