سازمان فضای مجازی سراج برگزار می‌کند

مسابقه جذاب مناسب برای همه رده های سنی

همزمان با فرا رسیدن اربعین حسینی
مسابقه موبایلی «پیربابا»، با هدف ترویج شعائر و مکتب عاشورایی و آموزش فرهنگ نذری به کودکان برگزار می‌گردد

آخرین مهلت شرکت در مسابقه 15 مهرماه 1401

جوایز

10 جایزه 500 هزار تومانی

20 جایزه 300 هزار تومانی

30 جایزه 100 هزار تومانی