توجه داشته باشید با هر شماره موبایل فقط یکبار امکان شرکت در مسابقه وجود دارد
جنسیت(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
استان(ضروری)
لطفاً شماره تلفن را به صورت کامل مثل 09123456789 وارد نمایید. خواهشمند است کیبورد خود را روی حالت انگلیسی قرار دهید